• Een privé drumles duurt 45 minuten;
 • Tijdens de schoolvakanties en reguliere vrije dagen is De Drumschool gesloten;
 • Absentie van een drumles dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden;
 • Lessen worden alleen ingehaald als de agenda dit toelaat, een inhaalles plannen doe je zelf via www.drumschoolstefanvandebrug.nl/inhaalles ;
 • Voor gemiste drumlessen is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

Lesgeld

 • Het lesgeld voor leerlingen tot 21 jaar bedraagt €95,00 per maand ( geen btw verplichting );
 • Het lesgeld voor leerlingen van 21 jaar en ouder bedraagt € 114,95 per maand incl. 21% btw;
 • Het lesgeld is gebaseerd op 36 lessen per jaar ( zie www.drumschoolstefanvandebrug.nl/FAQ )
 • Het lesgeld dient voorafgaand aan de maand waarop het lesgeld betrekking heeft betaald te worden;
 • Bij te late betaling is De Drumschool gerechtigd toegang tot de les te weigeren, totdat het lesgeld voldaan is. Door te late betaling gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald;
 • Lesgeld kan voldaan worden op rekeningnummer NL83 ASNB 0782 3115 55 t.n.v. Drumschool Stefan van de Brug;
 • Het lesgeld wordt jaarlijks in december geïndexeerd conform de indexcijfer van het CBS.

Duur en Beëindiging

 • Deze overeenkomst is geldig voor één maand en zal steeds stilzwijgend verlengd worden met één maand. 
 • De opzegtermijn van deze overeenkomst bedraagt één maand, de overeenkomst wordt op de laatste dag van de maand na opzegging verbroken;
 • Beëindiging van deze overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren via info@drumschoolstefanvandebrug.nl.